Arkeliet start

WWW Arkeliet

Kilder og original dokumenter etc.

av Trond Johannessen


Ikke all teksten til disse sidene er transkribert enda, de vil komme etter hvert som de blir tydet. Dokumentene innholder såpass viktig informasjon og ekelte er forholdsvis vanskelig å tyde, så jeg vil være helt sikker på at de er korrekte før det legges ut.
Har du spesielle ønsker om å få tak i noe så kan du sende meg en mail om dette
, så kan det hende at din sak blir transkribert før andre. Jeg kan også scanne enkelte sider, slik at du kan oversette de selv. I mens kan du sjekke Innholdsfortegnelsene til de forskjellige bøkene.
De fleste bildene er lagt ut i full størrelse og kan være vansklige å se på enkelte skjermer. Hvis du laster ned bildet til egen maskin så kan du endre dette selv Se her for beskrivelse
Noen av filene er i Acrobat PDF format. Hvis du ønsker, kan du laste med hele filen ved å høyreklikke på linken på siden, og velge lagre. Dokumentet krever at du har Acrobat Reader installert. Dette programmet er gratis og kan lastes ned her.
Dag-Bog over fremgangsmaaden ved Underviisningen i Trondhiems Exerceer Skole Anno 1807 Transkribert av Thorbjørn Jensen  2004/5. Copyright
Oversikt over originale Reglementer for den Dansk-Norske hær
Gamle tekster om artilleri og skytevåpen Samling av dokumenter fra 1400-1600 som inneholder ord og utrykk om gammelt artilleri og skytevåpen. Stykkene som ligger her er klippet ned til et minimum.
Bakgrunns dokumenter Samling av originaldokumenter som er transkribert for å kaste lys over historien.

Artilleri håndbøker

Indeks over bilder og tekster fra Artilleri håndbøker fra 1600 og 1800 tallet. Originalkilder fra Forsvarsmuseet`s bibliotek i Oslo, og Marinemuseet i Horten.

Oversikt over inventarlister Innventar og utstyrslister som er datert og gir en god oversikt over begreps bruken den gang de ble produsert.
Resolusjon anno 1756 om opprettelsen av Fredrikswærk kruttfabrikk
Forsiden av originaldokumentet
Forsiden av originaldokumentet
Dokument om opprettelsen av et kruttverk
Transkribert Av Thorbjørn Jensen, Rygge.
Am.Mil.Hist.in Siv.
Om Haandskyde-vaabnene. Acrobat PDF format! 270kb Høyreklikk på linken og velg lagre, for å laste ned til egen maskin. Utdrag fra boken "Kristian den fjerdes artilleri , Hans Tøyhus og vaabenforraad” av ,Otto Blom. Denne boken er inneholder en mengde viktige informasjoner om våpen fra 1400-1700. Boken er sjelden, og jeg har ikke sett den referert i annen kildehenvisning. Hele boken er basert på original arkivalia fra Danmark, Norge og Sverige. Denne delen er om håndskytevåpen, men boken har også stoff om kanoner og tøyhus og krutt.
   

Stor utgave av Leonardo Da Vinci´s tegning

Leonardo Da Vinci har laget mange tegninger av maskiner av forskjellige arter. Etter å ha studert noen av disse, så viste det seg at en tegning var av en maskin som kunne produsere skinner til å lage smijernskanoner av. Jeg har aldri sett denne beskrevet som dette, men det er antagelig fordi ingen har sett koblingen til disse kanonene, som jo er ganske sjeldne. Tegningen viser også en metode for å sette sammen skinnene med ringer som blir krympet på,. Desverre er ikke bildet jeg har av beste kvalitet, men det gir en ide om hvordan den fungerte. Originaltegningen skal finnes i England hvor de skal ha kommet rett etter at de ble laget. Etter å ha sett noen av smijernskanonene fra Mary Rose, så ble jeg ganske overrasket over den ekstremt bra kvaliteten det var på de store skinnene. Både tilpasningen mellom skinnene og overflaten invendig var perfekte i hele lengden, men etter at jeg så Leonardo Da Vincis tegninger så skjønte jeg hvordan de hadde fått dette til.
Indeks over bilder av smijernskanoner. Fra Gammelt jernskyts fra 1400 og 1500 aarhundrede, fornemmelig fra Artilleriets historiske vaapensamling
  Noen detalj bilder av original lavetter
Dokument som viser hvordan norge var oppdelt i distrikter og len. "Norgis Rigis Delineasjon eller Deelelse" fra boken "Danmarckis og Norgis Fructbar Herlighed" som er fra 1650 tallet. Dokumentet er på 70 kb med en oppløsning på 300dpi og kan med fordel lastes ned til egen maskin for å skrives ut i et egnet program.
En samling av bilder og tegninger av afutasjer, for bruk i design øyemed. De fleste av bildene som er linket til her finnes andre steder i "Arkeliet", men noen kan være fra andre plasser.
Kilder Andre kilder som er benyttet.