Arkeliet start

WWW Arkeliet

Kildemateriell

av Trond Johannessen


Bøker, Sekundærkilder

 

For artilleri og håndvåpen

 • Dansk marine håndbog
 • Dansk Artilleri i napoleonstiden
 • Dansk Artilleri indtil 1600
 • Norsk artilleri gjennom 300 år
 • Vårt eldste artillerimateriell
 • The Gun , Greener
 • Weapons and Armor
 • Lærebog i ballistik
 • Sailing ships of war 1400-1860, Dr Frank Howard
 • The Mary Rose Trust guide
 • Bogen om krudt
 • Kristian den fjerdes artilleri, hans tøihuse og vaapenforraad.
 • Elleveårskrigens militære historie : avslutningen av den store nordiske krig / Generalstaben.
  Forfatter: Schiøtz, Johannes

 

 

Kilder til gamle måleenheter mm.

 • Christian Brorson, Forsøg til Fortolkning i Christian den femtes danske og norske Lov og de ældre Loves Bestemmelser (2 bind)
 • Christian Brorson, Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger fra aar 1670 (8 bind)
 • Hans Joachim v.Alberti, Mass und gewicht, Berlin 1957
 • Knut Birkeland, Mål og Vekt, Kappelen 1968.
 • Paul Rasmussen, Mål og Vekt, København 1967
 • Carl J. S. Marstrander, Spredte bidrag til vægtens og væktterminologiens historie hos germanerne, Kristiania 1924
 • Kirsten Meyer, Dansk maal og vægt fra Ole Rømers tid til meter loven, København 1912
 • Lommebok for ingeniører, teknikere og studenter, Oslo 1945
 • Reduksjonstabeller for mynt, maal og vekt, Kristiania 1876
 • Almanakk for 1878, Kristiania
 • C. L. L. Harboe, Dansk Marine ordbok, København 1979
 • Mål, vekt og landskyld i Norge fra 1270 til 1683, L. E. Fauerhold Jensen, Oslo 1989
 • Albert W. Carlsson Med mått mätt. Svenska och utländska mått genom tiderna Borås 1989

Annet

 • Etymologisk ordbog, over det norske og danske sprog.
 •  

 

Arkivmateriale, Primærkilder

 

Eksempler og mål er hentet fra samlingene i:

 

Ønskede kilder som jeg ikke har fått tak i enda.