Arkeliet start

WWW Arkeliet

Generell bakgrunns historie
Originale dokumenter

av Trond Johannessen


Her blir det samlet dokumenter som foreløpig ikke passer under andre dokumentsamlinger på Arkeliet
Tittel
Forfatter / transkripsjon av
År
Kilde/lokasjon

1700 tallet

     
       

1800 tallet

     

Garnisonskompagnies Oprettelse i Norge.

Lars Henriksen
Du kan laste ned filen i word format her:

Skriv_27 Julii 1811.doc

1811 General Compagnie Collegium . til det norske Compagnie Collegium