Arkeliet start

WWW Arkeliet

"kadettbok" av W.Sylow fra tidligst 1743Tilbake til: Kilder og originaldokumenter , Artillerisidene

 

Beskrivelse Tab nr. Bilde med link
Fins ikke 1  
Kaliberstokk 2 en_caliberstokk_tab2.jpg en_caliberstokk_tab2
323.78 Kb
? 3  
  4 _tab4.jpg _tab4
323.98 Kb
Tabell med metode for å regne diameter til vekt 5 _tab5.jpg _tab5
300.60 Kb
Tabell som viser forhold mellom runde vekter 6 _tab6.jpg _tab6
285.51 Kb

Viser forskjellen på gammel og nye vekts boring.

7 _tab7.jpg _tab7
130.83 Kb
48 punds metalkanon 8 48p_metalkanon_tab8.jpg 48p_metalkanon_tab8
301.67 Kb
Tegning av en 24 punds og 2 3 punds metalkanoner 9 kanontegninger_tab9.jpg kanontegninger_tab9
273.01 Kb

Tegning av 18 og 8 punds jernkanoner

 

10 kanontegninger_tab10.jpg kanontegninger_tab10
304.25 Kb

Profil og plan av en 12punds feltlavett

11 lavetttegn_tab11.jpg lavetttegn_tab11
303.24 Kb
Detaljer av feltlavetten i tab11 11 og 12 lavetttegn_tab11a.jpg lavetttegn_tab11a
272.53 Kb
Detaljer av feltlavetten i tab11 11 og 12 lavetttegn_tab11b.jpg lavetttegn_tab11b
273.31 Kb
Hjul til feltlavett 12 hjul_tab12.jpg hjul_tab12
268.23 Kb
Lavetthjul i plan og profil 13 lavetthjul_tab13.jpg lavetthjul_tab13
316.96 Kb
Plan av 12 punds metalkanon i lavett 14 12p_kanon_i_lavett_tab14.jpg 12p_kanon_i_lavett_tab14
269.70 Kb
Detaljer del 1 av lavetten tab14 14 lavetttegn_tab14a.jpg lavetttegn_tab14a
245.06 Kb
Detaljer del 2 av lavetten tab14 14 lavetttegn_tab14b.jpg lavetttegn_tab14b
274.00 Kb
Detaljer del 3 av lavetten tab14 14 lavetttegn_tab14c.jpg lavetttegn_tab14c
266.22 Kb
Tegning av en voldlavett til 8 punds kanon i plan 15 lavetttegn_tab15.jpg lavetttegn_tab15
287.49 Kb
Felt lavett til en 12 punds metalkanon 16 feltlavett_tab16.jpg feltlavett_tab16
246.72 Kb
Detaljer del 1 av feltlavett i profil tab16 16 feltlavettprofil_tab16a.jpg feltlavettprofil_tab16a
237.93 Kb
Detaljer del 2 av feltlavett i profil tab16 16 feltlavettprofil_tab16b.jpg feltlavettprofil_tab16b
309.57 Kb
Jern kanon i voldlavett 17 voldlavettprofil_tab17.jpg voldlavettprofil_tab17
251.36 Kb
Ladeskiøfler til en 12 punds kanon med kjernrett boring 18 ladeskjøfler_12p_kjernerett_tab18.jpg ladeskjøfler_12p_kjernerett_tab18
293.10 Kb
Ladeskiøfler til en 12 punds kanon med kammergods (konisk kammer) 19 ladeskjøfler_12p_kammergods_tab19.jpg ladeskjøfler_12p_kammergods_tab19
437.93 Kb
Feltkjerre i profil 20 feltkjerre_tab20.jpg feltkjerre_tab20
326.51 Kb
Feltkjerre i plan 21 feltkjerreplan_.jpg feltkjerreplan_
424.87 Kb
100 punds metalmorter med tapper i bunden, og 100 punds metalmorter på fast fot. 22 mortere_tab22.jpg mortere_tab22
458.27 Kb
150 punds metalmorter med tapper og en 200 punds metallmorte på fast fot med hæl. 23 mortere_tab23.jpg mortere_tab23
300.89 Kb
100 punds metalmorter på fast fot med hæl. 24 mortere_tab24.jpg mortere_tab24
253.12 Kb
100 punds metalmorter på fast fot med tap på blokk. 25 mortere_tab25.jpg mortere_tab25
289.15 Kb
100 punds metalmorter med tapper i bunden, og 100 punds metalmorter på fast fot med hæl. 26 mortere_tab26.jpg mortere_tab26
285.89 Kb
50 punds metalmorter på fast fot med hæl, og 100 punds metalmorter med tapper på sidenl. 27 mortere_tab27.jpg mortere_tab27
262.14 Kb
10 punds metal håndmorter med fot eller.plate. 28 mortere_tab28.jpg mortere_tab28
280.85 Kb
Haubitzer eller morter på 300 pund 29 haubitzer_tab29.jpg haubitzer_tab29
293.87 Kb
Lavett eller broe til tab 29 (morter eller haubitzer) 30 morterlavett_tab30.jpg morterlavett_tab30
269.25 Kb
Haubitzerlavett 31 haubitzermlavett_tab31.jpg haubitzermlavett_tab31
252.65 Kb
? 32  
Mortere 33 mortere_tab33.jpg mortere_tab33
270.24 Kb

Ttilbake til Kilder og originaldokumenter, Artillerisidene