Arkeliet start

WWW Arkeliet

Gamle danske måleenheter

av Trond Johannessen


Tilbake til: Hjelpetabeller, Bøssemaker hovedside , Levende historie

Gå til : Lengde, Vekt, Volum, Kubikk, Areale, Antall, Tid, Mynt

 

 

Lengde

  [Vekt]  [Lengde]  [Volum]  [Kubikk]  [Areale]  [Antal]  [Toppen av siden]

Sjellandske Alener brukt fra 1541 til 1683

Christian den 3 forordning av 13 mars 1541 om mynt,alen og vekt. Han skriver her at det på alle kjøbstader skal det på hvert landsting og Rådstue være en jernstang tilgjengelig. Denne var innrettet slik at den var på den ene siden merket med en sjellandsk alen som skulle brukes i all handel med varer, på den andre siden var det merket av en alen som kun skulle brukes til handel med jorder og eiendommer.

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Alen     2 Fot 0,6326 Meter

Felles Alen brukt fra 1683 til 1820

Definert til to Preussiske fot

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Alen     2 Fot 0,6281 Meter
Fot '   12 Tommer 0,31405 Meter
Tomme "   12 Linjer 2,6170833 Centimeter
Linje ''' Strå 12 Skrupler 2,18 Millimeter
Skrupel iv       0,18 Millimeter

Felles Alen brukt fra 1820 til 1835

Definert til to Preussiske fot justert

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Alen     2 Fot 0,6275 Meter
Fot '   12 Tommer 0,31375 Meter
Tomme "   12 Linjer 2,614 Centimeter
Linje ''' Strå 12 Skrupler 2,17 Millimeter
Skrupel iv       0,18 Millimeter
 

Tømmer og skogbruk

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Palme         8,86 Centimeter

Nye Alen brukt fra 1835 til ->

Den nye Danske alen skulle være lik to Preussiske fot

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Alen     2 Fot 0,6277 Meter
Favn   Tilnærmet lik 3 Alen 1,85 Meter
Miil     24000 Fot 7,53248 Kilometer
 

Handel og Sjøfart

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Kabellengde         185 Meter
Sjømil   1/15 Meridiangrad 4 Kvartmil 7,40804 Kilometer
Kvartmil   (1 nautisk mil = 1 meridianminutt) 10 Kabellengder 1,852 Kilometer
Meridiangrad     15 Sjømil 111,12 Kilometer

Ikke lovfestede enheter 

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Finger bredde     4 Bygkorn 1,96 Centimeter
Bygkorn     2 Strå 4,9 Millimeter
Alen Lypske     2 Fot 0,577 Meter
Sko     1 Fot 0,31 Meter
Alen Jyske     2 Fot 0,569 Meter
Strå     1 Linje 2,8 Millimeter
 

Handel og Sjøfart

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Uge søs   Tilnærmet     5 Kilometer
 

Jord og eiendom

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Spand     6 Tommer 15,5 Centimeter
Skridt     2,5 Fot 0,78 Meter
Skår     3 Alen 1,88 Meter
Kæde     25 Alen 15,6 Meter
Lachter     8 Spand 1,927 Meter
Rode     5 Alen 3,1376 Meter
 

Tømmer og skogbruk

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Håndbredde     4 Fingre 7,84 Centimeter

Vekt

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]-[Toppen av siden]

Lypske pund brukt fra <- til 1683

Dette pundet ble brukt brukt samtidig som de andre pundene

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Lod     4 Qvintiner 15,147187 Gram
Skippund sk# * 20 Lispund 135,7188 Kilogram
Lispund L#   14 Pund 6,78594 Kilogram
Bismerpund b#   12 Pund 5,81652 Kilogram
Es         0,0591686 Gram
Qvintin     4 Ord 3,7867967 Gram
Bismermerke bm# Mark 16 Lod 0,242335 Kilogram
Pund #   2 Bismermerker 0,484 Kilogram
Ord     16 Es 0,9466991 Gram
 

Handel og Sjøfart

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Trelast læst Læst 4000 pund 4000 Pund 2000 Kilogram
 

Københavner pund brukt fra 1613 til 1683

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Skippund sk#   20 Lispund 159,2 Kilogram
Pund #   2 Mark 0,4975 Kilogram
Mark   Merke 16 Lod 0,24875 Kilogram
Lod     4 Qvintiner 15,546875 Gram
Qvintin     4 Ord 3,8867187 Gram
Ord     16 Es 0,9716796 Gram
Lispund L#   16 Pund 7,96 Kilogram
Bismerpund b#   12 Pund 5,97 Kilogram
Es         0,0607299 Gram

Danske felles pund brukt fra 1683 til 1861

Skålpundet er hoved enheten for vekt systemet.og er definert som 1/62 av en kubikkfot vann. 1 pund ble delt i følgende enheter 1 Mark (merke, bismermerke, lødemark) = 1/2 pund1 lodd (lot, lod) 1 kvint (qvintin) 1 ort (ord) De mindre enhetene ble benyttet til finere varer som gull,sølv, edelstener og medisiner (kjemikalier).1 unse i skålvektsystemet =1/16 pund 1 es (æs,as) 1/16 ort 1 gran =1/16 es 1 bismerpund =2 12 pund uansett vilket pund som er brukt 1 lispund =14 eller 16 pund 1 skippund = 20 lispund enten dette var 14 eller 16 pund

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Merke     16 Lod 0,249875 Kilogram
Pund #   2 Merker 0,49975 Kilogram
Lod     4 Qvintiner 15,617187 Gram
Qvintin         3,9042967 Gram
Ord     16 Es 0,9760741 Gram
Es         0,0610046 Gram
Bismerpund b#   12 Pund 5,997 Kilogram
Lispund L#   16 Pund 7,996 Kilogram
Skippund sk#   20 Lispund 159,92 Kilogram
 

Handel og Sjøfart

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Kommersellæst   Gjennomsnitt vekt på handelsvarer 5200 Pund 2600 Kilogram
Trelest   Trelæst for treværk 4000 Pund 2032 Kilogram

Københavner pund brukt fra 1861 til 1877

Overgang til metrisk system

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Skippund sk#   20 Lispund 160 Kilogram
Bismerpund b#   12 Pund 6 Kilogram
Ort         0,5 Gram
Qvintin     10 Ort 5 Gram
Pund # Skålpund 100 Qvintiner 0,5 Kilogram
Lispund L#   16 Pund 8 Kilogram
Tønde         1000 Kilogram
 

Handel og Sjøfart

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Toll vekt         50 Kilogram

Apotekervekt (Nurnbergerpund) brukt fra 1500 til 1858

Apotekvarer og kjemikalier

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Gran         0,0621274 Gram
Skrupel     20 Gran 1,2425485 Gram
Unse     8 Drachmer 29,82116 Gram
Drachme     3 Skrupler 3,7276457 Gram
Pund     12 Unser 0,357854 Kilogram

Kølnerpundet for edle metaller brukt fra 1683 til 1873

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Mark   (Lødemark) 16 Lod 0,233855 Kilogram
 

Gull, sølv edelstener og andre edle metaller

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Gren         0,8119965 Gram
Karat   for gull 4 Gran 9,7439583 Gram
Pund # for sølv og gull 2 Mark 0,46771 Kilogram
Gran     3 Gren 2,4359895 Gram
Lod     18 Gren 14,615937 Gram
 

 

Volum

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]- [Toppen av siden]

Flytende varer brukt fra 1683

Potte er det målet som de andre går ut fra i 1683 var en pott definert som 1/32 kubik fot vann. i forordning av 1698 ble alle fat redusert til å inneholde et bestemt antall potter. Selve fatene ble ikke nødvendigvis endret, bare mengden som disse inneholdt.

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Anker   39 potter 2 Bimpler 37,437 Liter
Pel   (Pægel)     0,24 Liter
Flaske   3 pægler     0,72 Liter
Potte   () 4 Pægler 0,965 Liter
Mengel   (vin) Hollandsk holder 1 1/3 til 1 1/4 pott 1,333 Potter 1,286 Liter
Told fad     2 Fad (foder) 1852,8 Liter
Plank   (vin mål) 0,5 Potter 0,482 Liter
Kande     2 Potter 1,9322 Liter
Fad (foder)   960 potter 2 Piber 926,4 Liter
Pibe   480 potter 2 Oxehoveder 463,2 Liter
             
 

Gull, sølv edelstener og andre edle metaller

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
 

Vin og brennevin

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Ahm   (ohm,amme) 155 potter og blir da på 149.74 l 4 Anker 154,4 Liter
Oxehoved   234 potter 6 Anker 231,6 Liter
Pibe   480 potter 2 Oxehoveder 463,2 Liter
Støfken     4 Potter 3,86 Liter
Viertel (vin)     8 Potter 7,72 Liter
Bimpel     0,5 Anker 19,3 Liter

Tørre varer

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Dritler   (en trediedel)     37,33 Liter
Fjerdingskar   virtel ( er en fjeredel) 2 Otting 4,3429 Liter
Stykkfat   7,5 Ohm 5 Oxehoveder 1158 Liter
Skjeppe   18 potter eller 1/8 tønne 4 Fjerdingskar 17,37 Liter
Tønne kull   176 Potter     170,04 Liter
Smør tønne   3 dritler 3 Dritler 112 Liter
Otting   en 8 del     2,17 Liter
kvarter   36 potter 8 Fjerdingskar 34,74 Liter
 

Korn handel

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Korn-tønne   144 Potter 4 kvarter 138,97 Liter
 

Vin og brennevin

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Virtel   8 potter     7,725 Liter

Kubikk

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]- [Toppen av siden]

Tørre varer

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Favn ved   ( treværk) 60 cm lang ved 1,85 X 2 m     2,2 Kubikk Meter

Areale

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antal]- [Toppen av siden]

 

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Kvadrat tomme     10   6,84 Kvadratcentimeter
Kvadrat fot     10   0,0984 Kvadratmeter
 

Jord og eiendom

 
Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Kvadrat lachter   Regnes lik 10   4 Kvadratmeter
Tønneland   jord mål som er14000 kvadrat alen 560 Kvadrat Roder 5516,2 Kvadratmeter
Kvadrat rode   jord mål 10   9,85 Kvadratmeter
Maal   jord mål 10 Kvadrat Roder 984,34 Kvadratmeter
Kvadrat alen     10   0,3937 Kvadratmeter
Kvadrat Favn   Regnes lik 10   3,5 Kvadratmeter

Antall

[Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antal]- [Toppen av siden]

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Ris   20 bøker papir á 25 ark 20 Bøker 500 Stykker
Kvarter   1/4 del av 1 alen     0,25 Stykker
Deger   antall huder eller skind     10 Stykker
Centner   Pund i en tønne     100 Stykker
Pakke   Vevde varer stoffer eller tøy16-25 stk     16 Stykker
Ort   1/4 del     0,25 Stykker
Merke   1/5 del     0,5 Stykker
Lod   1/32 del     0,03125 Stykker
Bok   24 ark skrivepapir eller 25 ark trykkepapir     25 Stykker
Qvintin   1/4 del     0,25 Stykker
Fjerding   1/4 del     0,25 Stykker
Par         2 Stykker
Dusin         12 Stykker
Balle   brukes om papir samme som 200 bøker 10 Ris 4800 Stykker
Smalt hundre   eller et lite hundre brukes for å skille med et stort hundre     100 Stykker
Ring   planker 10   10 Stykker
Ol     4 Snes 80 Stykker
Skok   (skoek)     60 Stykker
Snes         20 Stykker
Stort hundre   10 Tylfter eller 6 snes eller 2 skok 10 Tylvfter 120 Stykker
Tylvt   omtales også som tylt eller tylft     12 Stykker
Gross     12 Dusin 144 Stykker
Kast   3 til 4 sild (fisk)     4 Stykker
Vedde   mengde med fisk     30 Stykker
Kvartal 1/4 stort tusen         300 Stykker
Stort tusen         1200 Stykker
Lass         898,49 Liter
Læg   brukes om antall griser     6 Stykker
Kobbel   kurver som bæres på et åk 2   2 Stykker
Stieg         20 Stykker
 

Handel og Sjøfart

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Commerselest havre   er i tønner     33 Stykker
Commerselest hørfrø   er i tønner     30 Stykker
Commerselest byg   er i tønner     30 Stykker
Commerselest Hvete   er i tønner     27 Stykker
Commerselest Vikker   er i tønner     24 Stykker
Commerselest Bønner   er i tønner     24 Stykker
Commerselest Erter   er i tønner     24 Stykker
Matte tobakk   tilsvarer 50 pund     25 Kilogram
Commerselest Erter   er i tønner     24 Stykker
 

Jord og eiendom

Betegnelse Fork. Forklaring Ant. Bestand deler Tilsvarer Enhet
Stang   samme som en alen 4 Kvarter 1 Stykker

Tid
Se norske.

Mynt
Se norske

Gå til toppen av siden