arkeliet.no home

Svenske våpenforåd

 
 
Inventarliste over håndskytevåpen 1560
Våpentype Spesifikasjon Antall
Tellehakar   2
Hela hakar   17
  med sintlås 5
Halva hakar med snapplås 95
  med svamplås 647
  företsade oc förgyllda 4
  företsade med sintlås 13
Langa rør gammalt med sintlås 1
  med snapplås 10
  med svamplås 200
  med sintlås 42
Skifverör med snapplås 2
  med svamplås 33
  utan lås 1
Sintrör med nya lås 7
  utan lås 3
Flamländska rør   78
Snapprör   398
Svamprör   1680
Smä rör   22
Kopparrör   1
Sadelör med holster 1331
  utan holster 1
  utan las 2
  med företaste pipor 28
Skifverörspipor   322
Sadelrörspipor   69
     
 

Inventar liste ved Stockholms rustkammer den 31 december 1613

luntmusköter 1 77I
snappmusköter 153
sintbandtlerhakar 148
sinthakar 50
sintkarbiner 1
korta sinthaka 12
sintmusköter 27
hjulpistoler 135
snapp-pistoler 10
kortbössor 112
gamla bössor och hakepipor 183
gafflar med uddar 70
stormgafflar 17
   
   
 

Inn og utlevering av våpen fra Stockholms rustkammer 1613

  Innlevert Utlevert
luntmusköter och hakar 2 094 2 11 3
snappmusköter och hakar 1 419 879
snappbössor 43 13
snappbandtlerhakar. 18 18
sinthakar 76 31
sintbandtlerhakar (rör) 148 189
korta sinthakar   12
sintkarbiner   1
karbiner .   2
sintmusköter 27 2
sintpistoler 276 245
snapp-pistoler 21 4
korta bössor .. 112  
allehanda bössor - 100  
muskötgaffla    
gafflar med uddar 1 218  
stormgafflar    
forketter eller gafflar   1 218
 
   
   

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] om kopiering fra arkeliet.no