arkeliet.no home

Artilleriæ Nye Begunt og HeelGrundtlige Underviisning
Christiania 1698

 

 
 

Originalsidene

Transkriberte sider

Innledningen side 1- 16 Under arbeid
Matematikken
Om ladetøyet
Om Stykkene
Om lavettene
Om ammunisjonen
Granater
Om mortere
Om bomber
Tegninger av kanoner  
   

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] om kopiering fra arkeliet.no