Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home


Kanonmannskapets gjøremål ved kanonen


1  kanonkommandør (Stÿchjunker)

Rett kanon                                                      Richt die stÿch

          Bedømmer avstanden, innretter oppsatsen (baksikte) og setter riktig høyde ved hjelp av stillkilen. Og 
          gir ordre om rettting av kanonen. Når kanonon er inrettet trer han tilbake på sin plass.

     2  Ansetter og visker

Klargjør kanonen                                           Macht die stÿch ferdigt

          Kratser, våt og tørr visker, og Ansetter skal tas av lavetten og plasseres på en behendig plass ved 
          kanonens munning. De kan lenes opp mot hjulaksen eller ligge på bakken

Lad kanonen                                                  Ladet die canonen

          Bringer kloven av ansetteren opp i horisontal stilling, ved siden av munningen. Når kardusen er satt 
          inn, setter han kloven i munningen og fører kardusen  hurtig inn med setteren og hurtig ut igjenn. Hvis
           stang han griper med overgrep med tommelene ut, Stiller seg i rett stilling.

 Bekrefter dette utført med: Kardusen er satt

          Bringer kloven av ansetteren opp i horisontal stilling, ved siden av munningen. Når kardusen er satt 
          inn, setter han kloven i munningen og fører kardusen  hurtig inn med setteren og hurtig ut igjenn. Hvis
           stang han griper med overgrep med tommelene ut, Stiller seg i rett stilling.

 Bekrefter dette utført med: forladning er satt

Bring stykket tilbake til sin plass                    Anbringen die stÿch an platz

          Tar fatt i hjulene og bringer kanonen fram igjenn etter rekyleringen,

Vask sjelen (løpet)                                          Wach die sele

          Tar tak i viskeren og fukter den i svalespannet. Han ser etter at viskeren ikke er for fuktig. Fører 
          viskeren inn i løpet med en roterende bevegelse helt til bunnen, hvor viskeren SKAL roteres to 
          Etter hvert tredie skudd skal løpet renses med en kratser (Jernsnirkel eller dobbel korketrekker) for å 
          fjerne eventuelle rester etter kardusene når disse brukes.

     3  Lader

Klargjør kanonen                                           Macht die stÿch ferdigt

Hvis det kommanderes: Bring fram krutt

          Patrontaskene fylles med ladninger.
          Sjekk at svalebøtten er på plass, og minst halvfull med vann. Den skal være plassert rett under 
          munningen.
          Ammunisjonskassen fraktes 10 meter bak kanonen. Den skal til envær tid være lukket, og åpnes kunn
           et øyeblikk for  å fylle patrontasken. Den skal ikke være i nærheten av åpen ild av noe slag.

Hvis det kommanderes: Visiter kanonen

          Ta av speilen
          Inspisering av løpet innvendig enten med en tørr visker eller visuelt

 Bekrefter dette utført med: Kanonen er visitert

Lad kanonen                                                  Ladet die canonen

Hvis det kommanderes: Sett kardusen

          Sette inn kardusen. Han tar kardusen med  gjør høyer om og holder kardusen mellom tommel og 
          mellomfingere, og med pekefingeren over kulen, bringer han kardusen over hodet av kanonen inn i 
          munningen. Med overbøyd kropp dytter han inn kardusen inn i sjelen av kanonen med pekefingeren. 
          Stiller seg i rett stilling.

Hvis det kommanderes: Sett forladning

          Sette inn forladning for øvrig som for kardus
 

kanonmanskapets gjøremål ved kanonen

Hvis det kommanderes: Sett kulen

          Sette inn  kulen, Sette inn forladning

 Bekrefter dette utført med: kulen er satt

Bring stykket tilbake til sin plass                    Anbringen die stÿch an platz

          Tar fatt i hjulene og bringer kanonen fram igjenn etter rekyleringen,

     4  Luntefører

Klargjør kanonen                                           Macht die stÿch ferdigt

          Rømnål, stykkbor og fengkrutt plasseres ved kanonens bakdel. Nålene kan for eksempel settes i 
          kramper på insiden av venstre vange, som var vanlig.

Fyr/ild                                                             Gebt feuer

          Står på UTSIDEN av hjulet! For å ungå å bli tatt av eventuell rekyl Og Løfter luntestokken opp, slår 
          asken av på hjulet, blåser på lunten så han ser at den gløder kraftig. Han fører så luntestokken fra 
          forkant av kanonen bakove rned på fengrøret (lunten)  dette for å unngå å stikkflammen fra 
          fenghullet, som kan slå luntestokken ut av hans hånd. Han trekker luntestokken til seg hurtig etter at 

     5  Reserve lader

Klargjør kanonen                                           Macht die stÿch ferdigt

          Luntestokken skal tennes og settes på motsatte side av den som håndterer kruttet. Vanligvis et par 
          tre meter til høyre for kanonens fenghull.

Hvis det kommanderes: Visiter fenghullet

          Ta av platte loddet og legge dette bort, for eksempel i ammunisjons kisten.
          Inspisering av fenghullet ved å sette ned rømmenålen.

 Bekrefter dette utført med: Fenghullet er klart

Rett kanon                                                      Richt die stÿch

Hvis det kommanderes: Sett lunten
          Setter fengrør (hurtiglunte og eventuelt fengkrutt), som han har tatt fram og åpnet, i fenghullet. Han 
          trekker seg så tilbake på plass.

 Bekrefter dette utført med: Lunten er satt

Bring stykket tilbake til sin plass                    Anbringen die stÿch an platz

          Hjelper til med å bringer kanonen tilbake på plass

     6  Retter

Rett kanon                                                      Richt die stÿch

          Retter kanonen etter ordren fra kanon kommandøren

     7  Ammunisjons langer

     8  Alt manskapet

Giv akt! Ladetøy på sitt sted                           Gebt act!.. Am platz an die canonen.

          Alle laderemedier bringes på sin respektive plass, også ammunisjonskassen. Deretter protses 
          kanonen på forstillingen hvis denne brukes, ellers  festes prolongen festes der den skal for transport 
          over lengere avstander.

kanonmanskapets gjøremål ved kanonen

Bring kanonen forover/bakover                      Bringt die stÿch forwertes/zu rykk

          Bla bla osv.