Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home


Kanon mannskapets roller, plassering og utstyr


Forslag til mannskaps fordeling
Nr. Rolle Betjener følgende ladetøy Ved et mannskap på 2, 3, 4,    5 og  6 mann betjenes rollen av nr:
Antall mannskap
2 3 4 5 6
1 Kanonkommandør (Stÿchjunker) Rettet også kanonen og hadde eventuelle siktemidler som oppsatsen etc…., rømnål 1 1 1 1 1
2 Ansetter og visker Ansetter visker eventuelt ladeskuffe for ladning med løst krutt, Hansker og rømnål 2 2 2 2 2
3 Lader kardustaske, Fengrørstaske, Hanske og rømnål 1 3 3 3 3
4 Luntefører Luntestokk, rømnål, svamp for å holde fenghullet rent med 2 3 4 4 4
5 Reserve lader Eventuelt kardustaske, rømnål 0 0 0 0 5
6 Retter Baksebom/ håndspik 1 1 1 5 6
7 Ammunisjons langer Karduskoggers / veske 1 1 1 1 1