Arkeliet.net home

Kommandoer ved betjening av kanon

av Ståle G. Johnsrud og Trond Johannessen
Tilbake til Kanonsiden, Praktisk kanon

Dette er bare et foreløpig utkast og ikke på noen måte helt ferdig!

Sist korrigert: 12 mai 2004

Disse handlingene er tatt fra et samtidig svensk reglement (tidlig 1700) samt at kommandoene er korrigert etter dansk reglement fra 1787 og 1834. Da et dansk/norsk fra tidlig 1700-tallet er vansklig å oppdrive.

Du kan laste ned alle filene i word format her. [kanonkommandoer.zip]

 
 
 

Kommandoord oversikt

Norsk Tysk  
Klargjør kanonen Macht die Stück bereit/ferdigt Hoved
Kanonen er klar til betjening Das Stück bereit und klar Underkommando
Visiter sjelen (løpet) Visitier das rohr (die sele) Underkommando
Sjelen er visitert Die sele visitiert / und klar Underkommando bekreftelse
Visiter fenghullet Visitier das züntrohr ? (zünder) Underkommando
Fenghullet er klart zünder klar Underkommando bekreftelse
Kanonen er klar Das Stück klar Underkommando bekreftelse
Lad kanonen Ladet das Stück Hoved
Bring fram krutt/kardus Das Pulver/Kardus heroverbringen Underkommando
Sett kardusen Setz die karduse Underkommando
Kardusen er satt Karduse gesetzt Underkommando bekreftelse
Sett forladning Setz die Vorladung Underkommando
Forladning er satt Vorladung gesetzt Underkommando bekreftelse
Sett kulen Setz die kugel Underkommando
kulen er satt kugel gesetzt Underkommando bekreftelse
Sett lunten Setz die Lunte Underkommando
Lunten er satt Lunte gesetzt Underkommando bekreftelse
Fyr/ild Gebt feuer Hoved
Vask sjelen (løpet) Wach die sele Hoved
Rett kanon Das Stück einrichten Hoved
Forflytt kanonen høyre/venstre Vorsibt Das Stück zu recht/links Hoved
Bring stykket tilbake til sin plass Das Stück an platz anbringen Hoved
Bring kanonen forover/bakover Bringt die Stück forwertes/zu rykk Hoved
Giv akt! Ladetøy på sitt sted Gebt act!.. Am platz an die canonen. Hoved

Kommandoer og betjeningen av en kanon  

Kommandoord Norsk  

Tysk  

 

Klargjør kanonen   Macht die Stück bereit/ferdigt  
Utføres av   Handling  
Nr.5 Reserve lader   Ta av platte loddet og legge dette bort, for eksempel i ammunisjons kisten.  
Nr.3 Lader   Ta av speilen (munningsproppen) og legger den bort på et passende sted.  
Nr.5 Reserve lader   Inspisering av fenghullet ved å sette ned rømmenålen.  
Nr.3 Lader   Sjekk at svalebøtten er på plass, og minst halvfull med vann. Den skal være plassert rett under munningen på lavetten (affutagen).  
Nr.5 Reserve lader   Luntestokken skal tennes og settes på motsatte side av den som håndterer kruttet. Vanligvis et par tre meter til høyre for kanonens fenghull.  
Nr.3 Lader   Kardustaske fylles med ferdige ladninger/karduser.  
  Ammunisjonskassen fraktes 10 meter bak kanonen. Den skal alltid være lukket, og åpnes kun et øyeblikk for å fylle kardustasken. Den skal ikke være i nærheten av åpen ild av noe slag.  
Nr.4 Luntefører   Rømnål, stykkbor plasseres ved kanonens bakdel. Nålene kan for eksempel settes i kramper på insiden av venstre vange, som var vanlig.  
Nr.7 Ammunisjons langer   Passer på at han til enhver tid har nok ladninger i Kardustasken. For øvrig assistere ved kanonen.  
Nr.3 Lader   Inspisering av løpet innvendig enten med en tørr visker eller visuelt  
Nr.2 Ansetter/visker   Kratser, våt og tørr visker, og Ansetter skal tas av lavetten og plasseres på en behendig plass ved kanonens munning. De kan lenes opp mot hjulaksen eller ligge på bakken under kanonløpet.  
Visiter sjelen (løpet)   Visitier das rohr (die sele)  
Utføres av   Handling  
Nr.4 Luntefører   Setter tommelen for fenghullet, før viskeren settes i løpet.  
Nr.2 Ansetter/visker   setter viskeren til bunds i løpet, og sjekker etter merket på stokken at kanonen ikke er ladet.  
Lad kanonen   Ladet das Stück  
Utføres av   Handling  
Nr.2 Ansetter/visker   Når event. forladningen er ført inn i munningen. Griper han ansetterstangen med undergrep med tommelene ut og bringer kloven av ansetteren opp i horisontal stilling ved siden av munningen, setter kloven i munningen og fører forladningen inn, som settes ann med to gode støt. (og forsikrer seg at forladningen er helt i bunnen hved hjelp av merket på stangen) Deretter trekker ansetteren hurtig ut igjenn. , og stiller seg i rettstilling.  
Nr.3 Lader   Sette inn kardusen. Han tar kardusen med høyer hånd og holder kardusen mellom tommel og mellomfingere, bringer kardusen over hodet av kanonen inn i munningen. Med bøyd overkropp dytter han inn kardusen i sjelen av kanonen med pekefingeren. Stiller seg i rett stilling.  
  Sette inn forladning, for øvrig som for kardus  
  Sette inn kulen, hvis det skal brukes forladning foran kulen så repeteres forrige kommando "Sette inn forladning"  
Nr.2 Ansetter/visker   Bringer kloven av ansetteren opp i horisontal stilling, ved siden av munningen. Når kardusen er satt inn, setter han kloven i munningen . Hvis stang han griper med overgrep med tommelene ut, Stiller seg i rett stilling. Fører kardusen inn, som settes ann med tre gode støt. (og forsikrer seg at kardusen er helt i bunnen hved hjelp av merket på stangen) Deretter trekker ansetteren hurtig ut igjenn. , og stiller seg i rettstilling.  
Bring fram krutt/kardus   Das Pulver/Kardus heroverbringen  
Utføres av   Handling  
Nr.5 Reserve lader   Forflytter seg til ammunisjons kassen. tarhurtig ut en ladning, slik at ikke kassen er åpen mer enn høyst nødvendig.  
Rett kanon   Das Stück einrichten  
Utføres av   Handling  
Nr.5 Reserve lader   Setter fengrør (hurtiglunte og eventuelt fengkrutt), som han har tatt fram og åpnet, i fenghullet. Han trekker seg så tilbake på plass.  
Nr.6 Retter   Retter kanonen etter ordren fra kanon kommandøren  
Nr.1 kanonkommandør (Stÿchjunker)   Bedømmer avstanden, innretter oppsatsen (baksikte) og setter riktig høyde ved hjelp av stillkilen. Og gir ordre om rettting av kanonen. Når kanonon er inrettet, trer han tilbake på sin plass.  
Fyr/ild   Gebt feuer  
Utføres av   Handling  
Nr.4 Luntefører   Står på UTSIDEN av hjulet! For å unngå å bli tatt av eventuell rekyl. Løfter luntestokken opp, slår asken av på hjulet, blåser på lunten så han ser at den gløder kraftig. VIKTIG! Han fører så luntestokken fra forkant av kanonen bakove rned på fengrøret (lunten) dette for å unngå å at stikkflammen fra fenghullet kan slå luntestokken ut av hans hånd. Han trekker luntestokken hurtig til seg etter at han har tent fengrøret (lunten).  
Bring stykket tilbake til sin plass   Das Stück an platz anbringen  
Utføres av   Handling  
Nr.5 Reserve lader   Hjelper til med å bringer kanonen tilbake på plass.  
Nr.2 Ansetter/visker   Tar fatt i hjulene og bringer kanonen fram igjenn etter rekyleringen.  
Nr.3 Lader   Tar fatt i hjulene og bringer kanonen fram igjenn etter rekyleringen.  
Vask sjelen (løpet)   Wach die sele  
Utføres av   Handling  
Nr.2 Ansetter/visker   Minimum etter hvert tredie skudd skal løpet renses med en kratser (Jernsnirkel eller dobbel korketrekker) for å fjerne eventuelle rester etter kardusene når disse brukes.  
  Inspisere at løpet ikke er for fuktig. Hvis løpet blir for fuktig så skal det viskes med en dertil laget tørr visker, som suger fuktigheten opp.  
  Tar tak i viskeren og fukter den i svalespannet. Han ser etter at viskeren ikke er for fuktig. Fører viskeren inn i løpet med en roterende bevegelse helt til bunnen, hvor viskeren SKAL roteres to ganger.  
Giv akt! Ladetøy på sitt sted   Gebt act!.. Am platz an die canonen.  
Utføres av   Handling  
Nr.8 Alt manskapet   Alle laderemedier bringes på sin respektive plass, også ammunisjonskassen. Deretter protses kanonen på forstillingen hvis denne brukes, ellers festes prolongen festes der den skal for transport over lengere avstander.  
Bring kanonen forover/bakover   Bringt die Stück forwertes/zu rykk  
Utføres av   Handling  
Nr.8 Alt manskapet   Alle tar sine foreskrevne plasser for forflyttning av kanonen som beskrevet i exersis reglementet.  

 

 

 

 

 

Vedlikeholdes av Trond Johannessen , om Arkeliet, © om kopiering fra arkeliet.net