Arkeliet start

Arkeliet.net home

Rettigheter til stoff i Arkeliet


 

Bak mange av disse artiklene og tabellene ligger det årelang forskning. Jeg vil forbeholde meg retten til at ingen av artiklene eller bildene som finnes på Internett sidene mine brukes av andre enn de som på forhånd har innhentet avtale om dette. Noen av artiklene og mange av bildene i Arkeliet tilhører andre personer eller institusjoner. Du vil finne navnet på disse på gjeldende side. Hvis du ikke får kontakt med disse direkte, er det bare å kontakte meg.
Gjør oppmerksom på lov om opphavsrettigheter. Spørsmål om å bruke noe av mitt og andres materiale kan rettes på E-mail til: