Arkeliet start

WWW Arkeliet

Mål og vekt i eldre tider

av Trond Johannessen


 

Tilbake til
Hjelpetabellene
Her er de mest relevante måleenheter for norske forhold.

 

Det kan være frustrerende å forsøke å finne ut den eksakte verdien av en eller annen gammel måleenhet. Som oftest finnes det rett og slett ingen egentlig fasit. Dette kommer bl.a. av at flere måleenheter ble benyttet med forskjellige verdier i de forskjellige lokalsamfunn. I tillegg til dette varierte de over tid. Av denne grunn må man ha temmelig korrekte tilleggsopplysninger om måleenheten for at det skal kunne være mulig å definere den så riktig som mulig.

Norske måleenheter Her er de mest relevante måleenheter for norske forhold.>
Danske måleenheter Mange av enhetene her er de samme som de som står i den norske listen. Denne siden er under konstruksjon.
Svenske måleenheter Noen svenske enheter som jeg har kommet over. Dette er ikke noen komplett liste.
I denne oversikt vil du kunne finne igjen de mest benyttede enheter, som forklarer hva disse representerte i forhold til hverandre og i forhold til våre moderne måleenheter. Jeg har kun lagt ut de mest relevante enheter for Norge. Denne oversikten må ikke ses på som fullstendig, men den inneholder nok det meste av hva du vil støte på. Som sagt vil enkelte av enhetene variere geografisk, også innenfor samme land, men dette vil være for omfattende å legge ut her. Derfor er disse måleenheter basert på lovfestede eller tradisjonsbundne verdier. Alle tall er noe avrundet, for å gjøre bruken enklere. De egentlige tallene har en nøyaktighet på 16 desimaler. Så hvis en regner opp og ned på de forskjellige oppdelingene, så vil nødvendigvis ikke svarene bli helt like de som står i tabellene. 

Kilder: