arkeliet.no home

Konverterings Kalkulatorer

   
 
 

Konverter mellom
ARABISKE OG ROMERSKE TALL

Skriv inn et tall mellom 1 - 4999 eller
et romertall I - MMMMCMXCIX

Romerske tall kan inneholde M, D, C, L, X, V & I.
 
 
 
 

 

 

 

 

Vedlikeholdes av Trond Johannessen , om Arkeliet, om kopiering fra arkeliet.no