arkeliet.no home

En Kanons proportioner

 
 
Proportionene Reglenene for:
Bronsekanoner har fra 0,75-1 calibers tykkelse ved fenghullet. Jern kanoner 1 til 1 1/4 caliber.
Lengde

En kanons lengde er altid målt fra munningen til rett bak fenghullet (høyeste fris/ største tykkelse. Dette tilsvarer vanligvis lengden på boringen pluss et caliber (boringens diameter)

1500.1670-80 var kanonen lange enkelte helt opp i 40 calibre

På slutten av 1600 tallet og fram til ca.1770 var kanonen lange det vil si 18-24 caliber

Fra slutten av 1700 tallet ble det produsert kanoner med lengde ned i 9.10 calibre dette var som regel Carronade typer. Mer vanlig var 16-18 caliber lange.

Tappene Tappenes tykkelse er lik calibret, De plasseres i flukt med senterlinjen. Unntak her er haubitzere og mortere, som vanligvis har de sentrert. Avstanden fra munningen er 4/7 deler eller 3/5 deler.Tappens lengde er lik tykkelsen. for kanoner
Druen Skal ha samme diameter som boringen. Er boringen mye under 1/3 av tykkelsen så bør den følge tykkelsen på kanonen ved fenghullet, som da blir rundt 1/3 av den. Det samme gjelder tappene. untak her er
   
   

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] om kopiering fra arkeliet.no