arkeliet.no home

Støping av kanon

 
 
Modell  

Materiale

 

Innleggsrør

 

Tegningen er laget for å være helt sikker på at alt blir korrekt ved støpingen uansett materiale.

Med dette oppsettet så kan en støpe hva det måtte være rundt foringen, jern, bronse eller aluminium. Hvis det brukes bronse, så bør eller  alt fortinnes på forhånd. Det som er ekstra her fra tidligere forsøk er at fenghullet er sveiset ferdig på. Dette fordi at vi har erfart at i bronse og aluminium,så har det en tendens til å grave seg groper rundt fenghullet. Det er kun fenghullsrøret og selve løpet som bør være i rustfritt. fenghhullet skal være 5.maks 7 mm stort. Jeg vil anbefale dere å forsøke å finne en hydraulikk sylinder som er fra 4-6cm innvendig det burde ikke være problem å få tak på noe skrap.

Pluggen i bunn skulle allerhelst vært gjenget inn. Da er en helt sikker på at det vil holde. Regelen her er at den skal ha like langet gjengeparti som diameteren.  Stengene rundt ved hodet og høyeste frise er for å holde røret i senter under påfylling av metallet. Det er også tegnet inn stenger i tappene, disse bør også få noen form for styring slik at de er i senter. Disse anbefales av erfaring, da man kjenner til fler som har knekt tappene, særlig på aluminiums støp. På jern kanonere blir det neppe et stort problem. Tykkelsen på røret bør være tykkere en 5mm på jernkanoner, da vi kjenner til at 5mm har smeltet på 80cm lange jernkanoner tidligere. Til bronse og aluminium holder det med 4-5mm, da temperaturen her er vesentlig lavere.

   
   

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] om kopiering fra arkeliet.no